A csoportról

Szondi utca

A kutatócsoportot Csépe Valéria alakította meg 2000 januárjában, az akkori MTA Pszichológiai Kutatóintézet “Szondi utcai” központjában. A csoport érdeklődésének fókuszában kezdetektől fogva az idegrendszeri folyamatok és kognitív mechanizmusok összefüggésének vizsgálata állt, és a kutatások felnőttek, gyermekek és csecsemők körében zajlottak. A kutatások témája a beszédészlelés, nyelvi feldolgozás, olvasás és számolás volt. Ezen témák  tanulmányozása interdiszciplináris, a viselkedéses és idegtudományi (főként elektrofiziológiai) módszerek kombinált alkalmazásával történik.

Csépe Valéria akadémiai főtitkárhelyettesi megbízatásának idején, 2008 és 2014 májusa között a csoport vezetését ideiglenesen Honbolygó Ferenc vette át. Ekkor költözött a csoport új helyre, az MTA Természettudományi Kutatóközpontjába, ahol 2014-2017 között ismét Csépe Valéria lett a csoport vezetője. Ebben az időszakban a csoport kutatási témái és módszertani repertoárja is bővült, és a téri tájékozódás, valamint a végrehajtó működések kutatása is bekerült a kutatás fókuszába. 

MTA TTK épülete

A csoport 2014-ben csatlakozott az MTA TTK Agyi Képalkotó Központjához, ahol az eddig elektrofiziológiai vizsgálatok mellett a képalkotó (fMRI) vizsgálatokra is lehetőség nyílt.

fMRI 

 

 

 

 

 

 

2017. szeptemberétől újból Honbolygó Ferenc vezeti a csoportot. 

A kutatócsoport jelenleg az alábbi témákra fókuszál:

  1. A beszéd prozódiai jellemzőinek észlelése az anyanyelv elsajátítása során csecsemőkorban, és második nyelv tanulása esetén felnőttkorban. 
  2. Az olvasási folyamatok háttere siket személyeknél.
  3. A zenei nevelés hatása az általános kognitív folyamatokra és az idegrendszer változására.
  4. Probabilisztikus szekvenciatanulás a döntéshozatalban.

labor

 

 

Rádió interjú a zenéről

kinderling radio for kids

Interjú Honbolygó Ferenccel a Dunakanyar FM 94.1 Kikapcsoló (!) c. műsorában Annával és Tomival.

 

Interjú 1.

Interjú 2. 

Csak a nők olvasnak?

A tudomány még nem tud választ adni az olvasásgyakorisággal kapcsolatos nemi eltérésekre, sokkal többet tudunk viszont az olvasásfejlődés nemi eltéréseiről – mondja Dr. Csépe Valéria (MTA TTK Agyi Képalkotó Központ) akadémikus, kutatóprofesszor.

Számos kutatócsoport bizonyította, hogy a súlyos olvasási zavar (diszlexia) gyakoribb a fiúknál, mint a lányoknál. Az olvasásfejlődésnek ez a zavara jelentős mértékben kiküszöbölhető, ha megfelelő életkorban a gyengén működő alrendszereket fejlesztéssel, más funkciók kialakításával sikerül kompenzálni.

A teljes cikk itt olvasható. 

Megjelent: Hulej Emese, Békési Erika; Nők Lapja 14-17. oldal; 2015. január 21.

Kihirdették az iskolai tanulást segítő módszerek vizsgálatát célzó pályázat nyerteseit

15 kutatási tervet támogat 12 hónapon keresztül az MTA annak az új programnak a keretében, amelyet még ősszel hirdetett meg Lovász László elnök. A tanórákon alkalmazott eredményes oktatási módszerek elemzésének és új eljárások fejlesztésének előkészítésére kiírt pályázat iránt nagy volt az érdeklődés: 88, témáját tekintve rendkívül változatos pályamű érkezett be. Az MTA Közoktatási Elnöki Bizottságának tagjaiból álló zsűri december 9-i ülésén döntött az 50 millió forintos támogatási keret elosztásáról.

A pályázatokat a Magyar Tudományos Akadémia Közoktatási Elnöki Bizottságának tagjaiból álló zsűri 2014. december 9-i ülésén bírálta el. A beérkezett pályázatokat általában magas színvonalúnak ítélte a zsűri, amelynek elnöke Csépe Valéria (MTA TTK AKK) akadémikus volt.

Bővebben...