Virtuális téri neurokognitív kutatómûhely létrehozása a jövõ immerzív médiatechnológiáinak kutatásához és fejlesztéséhez (KTIA_AIK_12-1-2013-0037)

Virtuális téri neurokognitív kutatómûhely létrehozása a jövõ immerzív médiatechnológiáinak kutatásához és fejlesztéséhez (KTIA_AIK_12-1-2013-0037)
 
A projekt kettõs:
(I.) nemzetközi szinten egyedi kutatómûhely és platform létrehozása a virtuális téri neurokognitív alapfolyamatok és gyakorlati navigációs kérdések vizsgálatára,
(II.) a platform elsõ alkalmazása világújdonságot jelentõ kísérletekben.

(I.) Létrehoz egy valós tértõl és helytõl független ökológiailag valid, online kísérleti kollaborációs platformot "augmented reality" infrastruktúrával. Az EU trendeknek megfelelõen erõs interdiszciplináris lehetõségeket biztosít (mérnöki, informatikai, ergonómiai és kognitív idegtudományok). A különbözõ szakterületû kutatók elismert tudása és az egyedi, összeköthetõ kísérleti kollaborációs platform nemzetközileg kiemelkedõ kutatómûhely megalapozására és új, világszínvonalú paradigmák kidolgozására vezet. Közvetlenül szolgálja az kiemelt EU trendeket, pl. a jövõ internetén megjelenõ 3D immerzív kollaborációs terek és 3D interaktív médiarendszerek fejlesztését.
(II.) A kísérletek a jövõ 3D internetének használatában alapvetõ keresési,tájékozódási és navigációs viselkedések alaposabb megismerését célozzák a neurokognitív folyamatoktól az ergonómiáig, egyedülállóan új módszereket alkalmazva: mozgás közbeni EEG regisztráció, virtuális terekben új szemmozgáskövetés és mindezek adatbányászati elemzése.
A projektet (1.) az MTA SZTAKI két egysége, a 3D Internet-alapú Kontroll és Kommunikációs Laboratórium és az Informatikai Kutatólaboratórium Adatbányászat és Keresés Csoport, (2.) az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet és (3.) a BME két tanszéke, az Ergonómia és Pszichológiai Tanszék és a Távközlési és Médiainformatikai Tanszék konzorciuma hajtja végre, két rangos külföldi intézettel az online platformon közös kísérleteket is végrehajtva.